Dezső eszik
0/0 Pont
Tesztsor
0/9 Pont
Dezső vezet
0/0 Pont
Tesztsor
0/33 Pont
Dezső kiabál
0/0 Pont
Tesztsor
0/22 Pont
Dezső jobban tudja
0/0 Pont
Tesztsor
0/5 Pont
Kép
0/0 Pont
Mire jó a szakszervezet?
0/10 Pont
Impresszum
0/0 Pont
Dezső éhes, így falatozni kezdett – de közben beszél hozzád. Jól figyeld meg a szavait. Vajon rendben van minden, amit mond? Valóban jó lesz az neked, ha minden úgy történik, ahogy ő akarja? 
Az alábbiak közül milyen adókat és járulékokat kell befizetnie Dezsőnek 2020. július 1-jét követően a munkabéred után? 
hiteltörlesztési járulék
személyi jövedelemadó előleg
egészségügyi termékadó
általános forgalmi adó
KATA
jövedéki adó
társadalombiztosítási járulék

A zsebbe fizetett, adómentes pénz elsőre jól hangzik. De vajon milyen hátrány érhet téged, ha Dezső kevesebb heti munkaórával jelent be, mint amennyit valójában dolgozol?
Kevesebb nyugdíjat kapsz, mint ami az elvégzett munka után járna.
Kevesebb fizetést kapsz, mint ami az elvégzett munka után járna.

Milyen hátrány érhet ha Dezső nem fizeti be utánad a társadalombiztosítási járulékot?
Bírságot kell fizetned a NAV-nak.
Nem leszel jogosult orvosi ellátásra.
Mindenkinek jár a pihenés, ezt Dezső is tudja jól. De hogy mikor és mennyi, arról megvannak a saját elképzelései. De vajon tényleg egyedül ő dönt ebben a kérdésben?
Arról, hogy hány nap szabadság jár neked egy évre, Dezsővel kell megyegyezned.


Hamis
Igaz
A munkaidő és a munkabér kérdését kizárólag egyéni munkaszerződésben lehet szabályozni.


Igaz
Hamis
30 nap elteltével a szóban megkötött munkaszerződés is érvényesnek tekintendő.


Igaz
Hamis
A kollektív szerződés olyan munkaviszonyra vonatkozó szabály, melyet a munkáltató a szakszervezet(ek)kel együttműködve dolgozott ki, és az összes munkavállalójára érvényes.


Hamis
Igaz
A kollektív szerződést nem kell aláírni, anélkül is érvényes.


Hamis
Igaz
Ha 25 év alatti, kezdő munkavállaló vagy, évi 20 nap szabadság jár neked.


Hamis
Igaz
Évi 7 nap szabadságról te rendelkezhetsz, amennyiben ezt 15 nappal korábban kéred Dezsőtől.


Hamis
Igaz
A kollektív szerződésben jelentős mértékben el lehet térni a Munka törvénykönyvében megfogalmazott általános szabályoktól.


Hamis
Igaz
Ha a munkáltatód nem Dezső, hanem egy közeli családtagod, szerződés nélkül is törvényesen dolgozhatsz neki.


Hamis
Igaz
Próbáld meg kiegészíteni a szöveget a megadott szavakkal! Csak akkor menj tovább a következő feladatra, ha úgy érzed, megértetted a szövegben írottakat!munkaidő
munkakör
általános
munkavállaló
munkaidőkeret

A napi rendes 
-
  nyolc óra, ezt nevezi a törvény 
-
  teljes napi munkaidőnek. A munkáltató és a 
-
  megállapodása alapján ez maximum tizenkét órára emelhető 
-
 höz kapcsolódóan. A teljesítendő munkaidőt 
-
 ben is megállapíthatja a munkáltató, ennek kezdő és befejező időpontját írásban kell meghatározni.

Próbáld meg kiegészíteni a szöveget a megadott szavakkal! Csak akkor menj tovább a következő feladatra, ha úgy érzed, megértetted a szövegben írottakat!

munkáltató
munkaidő
napi
munkaidő-beosztás
hétre

-
  szabályait a 
-
  állapítja meg, és azt legalább egy 
-
 , a beosztás szerinti napi 
-
  kezdetét megelőzően legalább százhatvannyolc órával korábban írásban közli. Közlés hiányában az utolsó munkaidő-beosztás az irányadó. Ha valamilyen váratlan körülmény merül fel, akkor a beosztás szerinti 
-
  munkaidő kezdetét megelőzően legalább kilencvenhat órával korábban módosíthatja.

Próbáld meg kiegészíteni a szöveget a megadott szavakkal! Csak akkor menj tovább a következő feladatra, ha úgy érzed, megértetted a szövegben írottakat!

munkarend
pihenőidőt
pihenőnapot
vasárnapra
Hetenként

A napi munka befejezése és a következő munkanapi munkakezdés között legalább tizenegy óra egybefüggő 
-
  kell biztosítani. Ha megszakítás nélküli vagy több műszakos 
-
  van a munkáltatónál, ez akkor is legalább nyolc óra kell legyen.
-
  két 
-
  kell biztosítani a munkavállaló részére. Ezek beoszthatóak egyenletlenül is, nem kell mindig egymás után esniük, ahogyan hétvégére sem, de havonta legalább egynek 
-
  kell esnie.

Az egyik szülőd műtét után lábadozik, ezért a következő hat hétben szeretnéd két órával később kezdeni a munkát, és ugyanennyivel tovább bent maradni. Megoldható-e ez szabályosan?


Igen, ha írásban kéred Dezsőt, hogy módosítsa a munkaidő-beosztásodat.
Nem, sajnos fizetés nélküli szabadságra kell menned.
Nem értetek a munka végére, ezért Dezső azt mondja, holnap két órával korábban kezdtek. Köteles vagy-e holnap két órával korábban felvenni a munkát?


Igen, de ha kéred, Dezső köteles ezt írásba adni.
Nem, hiszen nem szóltak időben.
A cég, amelyiknél dolgozol három hét múlva egy nagy projektet indít, amely éjszakai munkával jár. Ezért minden dolgozó kézbe kapja írásban az új, ideiglenes beosztását a projekt idejére. Szabályosan járt-e el a munkáltató?


Nem.
Igen.
Sok a megrendelés, ráadásul a kollégád is megbetegedett. Azt mondja Dezső, a következő héten reggel hattól este nyolcig tart a műszak, de ha vége a hajtásnak, megkapod egyben a kiesett pihenőidőt, pár napig nem kell bejönnöd. Szabályos ez így?


Nem, mert az elmaradt pihenőidőt nem lehet utólag egyben kiadni.
Igen, az elmaradt pihenőidőt ki lehet adni egyben utólag.
A tesód egy éjjel-nappali boltban dolgozik szabályosan bejelentett alkalmazottként fix fizetésért napi nyolc órában hétfőtől szombatig, a vasárnapjai szabadok. Szabályos ez így?


Nem, mert hetente két pihenőnap jár.
Igen, hiszen megvan a havi egy vasárnapra eső pihenőnap.
Van az úgy, hogy egy munkahelyet és téged nem egymásnak teremtett a sors. A próbaidő épp ezért remek találmány. De jogosan pöccen-e be Dezső, amiért a próbaidő alatt sem akarsz ingyen dolgozni?
A próbaidő maximum három hónap lehet.
Igaz
Hamis
Ha a próbaidő egy hónapnál rövidebb, erre az időre nem kell bért fizetni.


Hamis
Igaz
A próbaidő alatt Dezső indoklás nélkül felmondhat neked.


Hamis
Igaz
Ha a próbaidő alatt te mondasz fel, az elvégzett munkádat nem kell kifizetni.


Igaz
Hamis
Ha munkaszerződés nélkül dolgozol, alacsonyabb fizetés jár neked.


Hamis
Igaz
Alkalmi munkára nem kell szerződést kötni.


Igaz
Hamis
Gyűjtd össze, az alábbiak közül mit kötelező, és mit ajánlott tartalmaznia egy munkaszerződésnek!

Kötelező

Ajánlott

Egyik sem
alapbér
nyári szabadságok ideje
munkakör
elvárt munkaruházat
próbadő hossza
a munkaviszony kezdete és vége
a közvetlen felettes neve
a munkaidő hossza
szakszervezeti belépési nyilatkozat
a munkavégzés helye
Dezsőnek a munkavédelemről is határozott elképzelései vannak. Pedig dolgozni csak akkor lehet, ha ahhoz adottak a feltételek. Vajon tényleg kockáztatnod kell az egészségedet vagy a testi épségedet a fizetésedért cserébe?
Munkáltató vagy munkavállaló? Egészítsd ki a szöveget a két szó valamelyikével! Csak akkor menj tovább, ha úgy érzed, megértetted a leírtakat!


  biztosítja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit. A munkába lépést megelőzően és a munkaviszony fennállása alatt a    rendszeres időközönként köteles ingyenesen biztosítani a    munkaköri alkalmassági vizsgálatát. A szükséges munkaruhát, egyéni védőeszközöket a    kötelessége biztosítani. Ezek használatát és munkavédelmi előírások betartását a munkáltató jogosult ellenőrizni is. Ha a    élet- vagy balesetveszélyes munkakörülményeket tapasztal, jogosult megtagadni a munkavégzést, de a munkahelyét nem hagyhatja el, továbbra is a munkáltató rendelkezésére kell állnia.
A gépjármű ellenőrzésekor kiderül, hogy a fék nem működik megfelelően. Megtagadhatja-e a gépjárművezető, hogy elinduljon a telephelyről?


Igen.
Nem.
A szükséges munkavédelmi felszerelés jelenleg hiánycikk. Köteles vagy-e felvenni a munkát védőfelszerelés nélkül is addig, amíg nem pótolják a hiányt?


Igen.
Nem.
A munkahelyeden megcsúsztál a nedves padlón, eltörted a lábad, legalább négy hétig otthon kell maradnod fekvőgipszben. Mennyi pénz jár neked erre az időre?


A fizetésed 75%-a.
A fizetésed 100 %-a.


Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget. Ha úgy érzed, megértetted a benne írtakat, ellenőrizd tudásodat, oldd meg a kapcsolódó feladatokat! (A jobb oldali kis - jelre kattintva összezárhatod a szöveget.)
A szakszervezetek olyan egyesülések, melyeket a munkavállalók hoznak létre érdekeik védelmére. Céljuk, hogy minél jobb munkakörülményeket érjenek el a tagjaik számára elsősorban a bérek, a munkavégzés szabályai, illetve egyes szociális juttatások terén. Legfőbb módszerük a tárgyalás, de szükség esetén céljaik elérése érdekében olyan nyomásgyakorló eszközökhöz nyúlnak, mint a sztrájk vagy a tüntetés.

A szakszervezetek többféle módon szerveződhetnek. Vannak olyanok, amelyek egy-egy vállalat dolgozóit fogják össze (vállalati szakszervezetek), más szakszervezetek egy-egy szakma dolgozóinak érdekeit képviselik attól függetlenül, hogy melyik cégnél vannak állásban (szakmai szakszervezetek), és léteznek olyanok is, amelyek egy egész ágazat dolgozóit fogják össze, így több szakmát is képviselnek, és tagjaik különböző vállalatoknál dolgoznak (ágazati szakszervezetek). Ezek a leggyakoribb típusok, de létrejöhetnek szakszervezetek nemzetiségi vagy vallási alapon is, és sok olyan szakszervezet van, amelyik munkanélkülieket és nyugdíjasokat is tagjai közé fogad. A szakszervezetek konföderációkat is alkothatnak annak érdekében, hogy nagyobb horderejű, törvényhozási vagy egyéb politikai kérdésekben is hatékonyan tudják képviselni tagjaik érdekeit.

Azért jó, ha szakszervezeti tag vagy, mert akkor nem állsz egyedül a munkaadóddal szemben. Ha van kollektív szerződés, abban a munkavégzés legfontosabb feltételei rögzítve vannak, mégpedig olyan módon, hogy a munkavállalók érdekei is érvényesüljenek. Így ez már eleve előnyösebb helyzetet jelent egy olyan céghez képest, ahol mindenkinek egyénileg kell kiharcolnia az előnyösebb feltételeket. De a szakszervezet segít a különböző vitás kérdések rendezésében is, szükség esetén jogsegélyt nyújt, akár a jogi képviseletedet is ellátja egy bírósági eljárás során.
A szakszervezetek demokratikusan működő, autonóm szervezetek, így ha nemcsak a saját érdekedben szeretnél fellépni, hanem aktívan tennél a tágabb szakmai közösségedért is, lépj be egy szakszervezetbe, alakíts helyi csoportot, indulj választmányi tagságért. Olyan, ma már természetesnek tűnő dolgok, mint a negyven órás munkahét vagy a fizetett betegszabadság a szakszervezeti mozgalomnak köszönhetik létüket, de mai is bőven akad tennivaló a munka világában.
Csoportosítsd az alábbi valódi és képzeletbeli szakszervezeteket!

Szakmai szakszervezetek

Ágazati szakszervezetek

Konföderációk
Zabhegyezők Szakszervezete
Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete
Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete
Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés
Autonóm Szakszervezetek Szövetsége
Rendszergazdák Szakszervezete
Multinacionális Cégek Dolgozóinak Szakszervezete
Gépjárművezetők Szabad Szakszervezete
Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete
Fodrászok Független Szakszervezete
Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget. Ha úgy érzed, megértetted a benne írtakat, ellenőrizd tudásodat, oldd meg a kapcsolódó feladatokat! (A jobb oldali kis - jelre kattintva összezárhatod a szöveget.)
A szakszervezetek olyan egyesülések, melyeket a munkavállalók hoznak létre érdekeik védelmére. Céljuk, hogy minél jobb munkakörülményeket érjenek el a tagjaik számára elsősorban a bérek, a munkavégzés szabályai, illetve egyes szociális juttatások terén. Legfőbb módszerük a tárgyalás, de szükség esetén céljaik elérése érdekében olyan nyomásgyakorló eszközökhöz nyúlnak, mint a sztrájk vagy a tüntetés.

A szakszervezetek többféle módon szerveződhetnek. Vannak olyanok, amelyek egy-egy vállalat dolgozóit fogják össze (vállalati szakszervezetek), más szakszervezetek egy-egy szakma dolgozóinak érdekeit képviselik attól függetlenül, hogy melyik cégnél vannak állásban (szakmai szakszervezetek), és léteznek olyanok is, amelyek egy egész ágazat dolgozóit fogják össze, így több szakmát is képviselnek, és tagjaik különböző vállalatoknál dolgoznak (ágazati szakszervezetek). Ezek a leggyakoribb típusok, de létrejöhetnek szakszervezetek nemzetiségi vagy vallási alapon is, és sok olyan szakszervezet van, amelyik munkanélkülieket és nyugdíjasokat is tagjai közé fogad. A szakszervezetek konföderációkat is alkothatnak annak érdekében, hogy nagyobb horderejű, törvényhozási vagy egyéb politikai kérdésekben is hatékonyan tudják képviselni tagjaik érdekeit.

Azért jó, ha szakszervezeti tag vagy, mert akkor nem állsz egyedül a munkaadóddal szemben. Ha van kollektív szerződés, abban a munkavégzés legfontosabb feltételei rögzítve vannak, mégpedig olyan módon, hogy a munkavállalók érdekei is érvényesüljenek. Így ez már eleve előnyösebb helyzetet jelent egy olyan céghez képest, ahol mindenkinek egyénileg kell kiharcolnia az előnyösebb feltételeket. De a szakszervezet segít a különböző vitás kérdések rendezésében is, szükség esetén jogsegélyt nyújt, akár a jogi képviseletedet is ellátja egy bírósági eljárás során.
A szakszervezetek demokratikusan működő, autonóm szervezetek, így ha nemcsak a saját érdekedben szeretnél fellépni, hanem aktívan tennél a tágabb szakmai közösségedért is, lépj be egy szakszervezetbe, alakíts helyi csoportot, indulj választmányi tagságért. Olyan, ma már természetesnek tűnő dolgok, mint a negyven órás munkahét vagy a fizetett betegszabadság a szakszervezeti mozgalomnak köszönhetik létüket, de mai is bőven akad tennivaló a munka világában.
Az alábbi betűrácsban öt szakszervezetekhez kapcsolódó szót rejtettünk el. Keresd meg őket!
Szerző: KOMKOM - Maday Gábor - Dezső és János szerepében; Kamrás Orsolya - tananyagfejlesztő; Kántor Attila - grafika; Kundráth Péter - programozás; Kincse Szabolcs - koncepció.

Gratulálunk, sikeres a tananyag kitöltése.

0